Dobrá

Stretnutie Dobrá

Oblastný CB rádioklub Stredné Považie organizuje stretnutie v Trenčianskej Teplej, časť Dobrá, na ktoré pozýva všetkých priateľov vysielacej techniky. Stretnutie sa uskutoční 7.1.2017 od 8 do 12 hod. v priestoroch starej školy. Už tradične môžete vziať na predaj svoje prebytky z oblasti vysielania a ostatnej elektroniky. Taktiež bude pripravené občerstvenie v bufete aj s gulášom.

Comments are closed.