Známe chyby

Opis problémov, o ktorých vieme a ktoré aktuálne riešime.

Spomalenie servera

Po nasadení modulu pre prepočet z Kč na EUR, ktorý mal za cieľ urobiť Slovákom nakupovanie príjemnejšie, sme zistili isté spomalenie chodu celého shopu. Skúmame možnosti zrýchlenia bez nutnosti platiť niekoľkonásobok za prevádzku rýchlejšieho servera. Veríme, že počas prázdnin to vyriešime.

Množstevné zľavy

Do shopu sme implementovali modul, ktorý tieto zľavy obhospodaruje. Bohužiaľ kvôli pridanie platieb v EUR to začalo robiť brikule, keď boli nastavené pevné zľavy, napríklad zľava 1 Kč pri odbere 10 ks a viac. Modul prepočte do EUR ukazoval nezmysly a tak sme zľavy prerobili na percentuálne. To zase prináša problémy so zaokrúhľovaním a zákazníkov to znervózňuje.

Príklad: chrobák stojí 3 €/ks a je nastavená zľava 25 % pri odbere 10 ks a viac. Systém pracujúci v Kč zaokrúhľuje na celé koruny a tak zobrazí 2 Kč, ale vo vnútri systému počíta s cenou 2,25 Kč. Keď si zákazník nakliká napríklad 10 ks, v košíku sa potom zobrazí celkový súčet v riadku, detailne: 2 Kč/ks × 10 ks = 23 Kč, čo vyzerá ako matematický nezmysel. A to niektorých zákazníkov privádza k šialenstvu, píšu nám nahnevané emaily atď. Ten to problém sa vyskytuje len v Kč, v EUR nie lebo systém pracuje navonok s dvoma desatinnými miestami.

Len uisťujeme, že o probléme vieme a pracujeme na jeho odstráneniu. V našom shope sa jedná o programátorské riešenie celkom štyroch nezávislých vývojárskych skupín, ktoré musíme skĺbiť dohromady. A preto vás prosíme o zhovievavosť ako to dokážeme do ideálnej podoby. Pokiaľ budú sťažnosti pribúdať bez ochoty pochopiť problém, radšej všetky zľavy zrušíme.