RoHS

Dodávané komponenty, ak nie je u nich výslovne uvedené inak, obsahujú nebezpečné látky (olovo, prípadne ortuť).

Ako dovozcovia/distribútori predávame komponenty, ktoré slúžia ako náhradné diely podľa Smernice RoHSNariadenie vlády č. 481/2012 Sb. § 4 odst. 5 a+d+e pre opravy, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zvýšenie kapacity.

Cieľom nami dodávaných komponentov je dosiahnutie vyššej efektivity pri prevádzke starších zariadení.

Odkazy