Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi webu (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 /ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefonné číslo
 • IČ/DIČ

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom vystavovania dokladov o nákupe (Dodacie listy/Faktúry). Tieto údaje budú Správcom spracované počas zákonnej archivácie nášho účtovníctva.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Správcu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje ďalej zdieľame s týmito tretími stranami (podľa toho akého dopravcu si vyberiete):

 • Zásielkovňa
 • Česká pošta
 • Slovenská pošta

Prosíme, vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, žiadať si kópiu týchto údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, na prenositeľnosť údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.