Pasívne prvky

Odpory (rezistory), trimre, potenciometre, kondenzátory, cievky, kryštály, filtre