Tester elektro součástek ESR‑T4

15,40 

LCR-T4

Skladem

ID: 11022     Poslední změna:  20.11.2022

Univerzální měřič/tester elektronických součástek RCL a polovodičů. Automatická identifikace.

LCR-T4 měří odpory, kondenzátory, cívky, diody, tranzistory (bipolární i MOSFET), tyristory a kdovíco ještě.

Tester kromě všech možných součástek změří snad i vaše trenky: obvod v pase před jídlem a vlnovou délku jejich barvy 🙂 Ten můj tester po chvíli začal měřit i můj konstantní odpor k domácím pracem, tak jsem ho musel okamžitě vypnout, aby mi náhodou manželka nekoukla přes rameno co mi to ten tester ukazuje 🙂

Technické údaje

 • Napájení (doporučeno): destičková baterie 9 V nebo 2 ks lithiové baterie v sérii 8,4 V
  Zdroj napájení může být k testeru připojen trvale, protože v režimu stand-by má tester mizivou spotřebu.
 • Displej: LCD 128×64 bodů s podsvícením, barva podsvícení je obvykle zeleno-žlutá.
 • Aktivní plocha displeje: 55 × 30 mm
 • Proudová spotřeba: 15–30 mA

Přesné označení/typ:  ESR-T4 v2.68 2016 M328 ATmega 328 LCD Screen 12864
Alternativní označení:  LCR-T4

Jedná se jen o samotný modul. Baterie ani pouzdro na tester nejsou součástí dodávky testeru. Z modulu je vyveden kablík s klipsem pro baterii 9 V.

Po chvíli nečinnosti se sám vypne (Auto Power OFF).

Co tester všechno měří

 • R – rezistory (odpor): 0.10 Ω – 50 MΩ
 • P – trimry, potenciometry (odpor) – ukáže symbol dvou odporů a jejich hodnoty
 • C – kondenzátory (kapacitu): 25 pF – 100 000 µF
 • L – cívky (indukčnost): 0.01 mH – 20 H
 • Tranzistory bipolární NPN/PNP
 • Tranzistory unipolární (MOSFET) s kanálem N/P
 • Diody, LED diody
 • Zenerovy diody do 4,5 V
 • Triaky a tyristory

Po nabootování a rychlém autotestu trvá měření typicky dvě sekundy. U elektrolytických kondenzátorů větších kapacit nebo velkých indukčností může však trvat i jednu minutu.

Co tester nezměří

 • Dvojité diody
 • Tyristory a triaky TESLA (popř. jiné typy) = většina těchto součástek potřebuje k otevření přechodu proud do řídicí elektrody vyšší než je tester schopen v rámci měřicího cyklu dodat (6 mA) a tester pak ukazuje nesmysly.
 • Kondenzátory do 25 pF – měří se tak, že vezmete změřený kondenzátor cca 30 až 50 pF a paralelně k němu přidáte ten s malou kapacitou. Od výsledku pak musíte odečíst ten změřený.
 • Malé indukčnosti jednotek µH – měří se tak, že vezmete změřenou cívku cca 100 µH a do série k ní přidáte tu co potřebujete změřit. Od výsledku pak musíte odečíst tu větší.
 • Darlingtonové tranzistory – určitě nezobrazí korektně zesílení, některé typy vyhodnotí špatně
  VN tranzistory se závěrnou diodou – zobrazí E+C obráceně (např. BU208D, BU508D, …)

Jak měřit součástky

Rychlonávod

Připojte baterii, zasuňte součástku, stiskněte tlačítko a počkejte dvě sekundy.

Podrobný návod

Na testeru se nacházejí dvě místa pro měření součástek. Jedním místem je samosvorná patice s nulovou silou – Textool ZIF socket 14 pin pro zasunutí součástky s vývody (THT). Druhým místem je SMD ploška pro položení SMD součástky.

Tester elektro součástek ESR‑T4 manual
Tester elektro součástek ESR‑T4 – popis vývodů

Tester po zapnutí tlačítkem testuje vlastnosti mezi třemi kontakty, které jsou označené čísly: 1 – 2 – 3. Nad zelenou paticí (mezi paticí a displejem) jsou bílým potiskem na desce plošných spojů uvedena čísla kontaktů: 1 2 3 1 1 1 1. Je to celkem 7 čísel, protože patice má 2×7 vývodů. Horní a spodní řada vývodů jsou spolu spojeny paralelně. U plošky SMD je potisk mezi touto ploškou a krajem desky: 1 2 3.

Do patice tedy musíte zasunout součástku, která bude mezi různými kontakty = nejlépe ji vložte k levému kraji. Mezi stejně označenými kontakty nic nenaměříte, protože jsou vzájemně galvanicky spojeny. Abyste mohli zasunout součástku, páčka musí směřovat vzhůru. Pohybem páčky doleva (do vodorovné polohy) součástku v patici utáhnete, aby vám nevyskočila a neutekla jako manželka, když si ji dlouho nebudete všímat.

Na testeru se nic nenastavuje. Testovací cyklus započne stiskem tlačítka. Nejdříve se zobrazí napětí baterie. Po pár sekundách se výsledek testování (typ součástky) zobrazí na displeji včetně odpovídajících pinů, ke kterým je součástka připojena. V tu chvíli tester nic nedělá. Chcete-li součástku změřit znovu, nebo jinou, musíte znovu stisknout tlačítko.

Po chvíli nečinnosti se tester uspí. V tomto stavu nic nežere (20 nA).

Poznámky od výrobce

Kvůli nedostatku času přeloženo překladačem – až se k tomu dostanu, upravím to 🙂

8. Zjišťuje se současný faktor zesílení bipolárního tranzistoru a prahové napětí emitorového uzlu.
9. Darlingtonovy tranzistory mohou být identifikovány vysokými prahovými napětími a vysokými proudovými zesilovacími faktory.
10. U bipolárních tranzistorů je detekce ochranné diody MOSFETu.
11. Stanoví se prahové napětí a kapacitní kapacita MOSFETu.
12. Podporuje měření a zobrazování symbolů dvou odporů, až čtyřmístných čísel a zobrazení jednotky. Oba konce zobrazeného symbolu odporu jsou připojená čísla sondy testeru (1-3). Tak lze také měřit potenciometr. Pokud je potenciometr nastaven na jeden konec, tester nemůže rozlišit mezi středem a konce čepu.
13. Rozlišení měření odporu je 0,1 ohmů a nejvyšší naměřená hodnota je 50M ohmů.
14. Kondenzátor lze detekovat a měřit. Zobrazí se nejvyšší čtyři číslice a jednotky. Hodnota může být od 25pf (hodiny 8MHz, hodiny 50pF @ 1MHz) až 100mF. Rozlišení až 1 pF (@ 8MHz hodiny).
15. Může se měřit ekvivalentní hodnota kapacitní odporové série (ESR) kondenzátoru nad 2 UF. Rozlišení je 0,01 ohmů a displej je dvoumístný. Tato funkce vyžaduje nejméně 16K flash ATMEGA (ATmega168 nebo ATmega328).
16. Označení správného směru může být zobrazeno pro obě diody. Dále je zobrazen pokles napětí vpřed.
17. LED dioda je detekována jako dioda a dopředný pokles napětí je mnohem vyšší než normální. Dvojité diody LED jsou detekovány jako duální diody.
18. Zenerovy diody mohou být detekovány, je-li reverzní poruchové napětí nižší než 4,5V. To se zobrazí jako dvě diody, které lze určit pouze napětím. Příznak sondy kolem diody je stejný, v takovém případě můžete určit pravou anodu diody prahovým napětím kolem 700mV!
19. **** Tento článek chápe každý rok, neotáčí se ****
Je-li detekováno více než 3 součástky diodového typu, počet diod zjištěných na displeji ukazuje další chybovou zprávu. To se děje pouze tehdy, když je dioda připojena ke všem třem sondám a alespoň jedna dioda. V takovém případě byste měli připojit pouze dvě sondy a znovu začít měřit jeden po druhém.
20. Změřte hodnotu kapacity jedné inverze diody. Bipolární tranzistory lze také měřit, pokud připojujete základnu k kolektoru nebo emitoru.
21. K nalezení spojení s úplným můstkem je zapotřebí pouze jedno měření.
22. Kondenzátory pod 25 pf nejsou obecně detekovatelné, ale mohou být zapojeny paralelně s diodou nebo paralelně s alespoň 25 pf kondenzátorem. V takovém případě musíte odečíst část hodnoty kapacity zkratů.
23. Odpor odporu nižší než 2100 ohmů měří indukčnost, pokud vaše ATMEGA má nejméně 16K flash paměť. Rozsah bude přes 20H od 0: 01mH, ale přesnost není dobrá. Výsledky měření ukazují pouze jediné připojení.
24. Doba testu je asi dvě sekundy a pouze kapacitní a indukční měření trvají déle.
25. Software může nastavit počet měření před automatickým vypnutím napájení.
26. Vestavěná funkce automatického testování s volitelnou kontrolou signálu 50 Hz pro přesnost hodinových četností a čekání na volání (ATmega168 a ATmega328).
27. Volitelná kalibrační přípojka zařízení umožňuje měření interního odporu a nulového offsetového automatického testu (ATmega168 a ATmega328). Kondenzátor 100nF až 20uF je vyžadován pro připojení mezi kolíkem 1 a kolíkem 3, aby se kompenzovalo posunutí napětí analogového komparátoru. To může snížit chybu měření kondenzátorů nad 40uF. Bylo zjištěno, že korekce referenčního napětí napětí uvnitř stejného kondenzátoru nastavuje zisk interního referenčního měřicího ADC.
Pokud zkušební proud překročí přídržný proud, lze detekovat tyristor a triak. Nicméně, některé polovodičové tyristory a triaky mají vyšší spouštěcí proudy než proudy, které tester může poskytnout. Zkušební proud je jen asi 6 mA! Všimněte si, že všechny funkce jsou k dispozici pouze pro mikrokontroléry s více programy, např. ATmega168.

Praktické poznámky

Je to nejlevnější tester součástek, který je možné v současné době koupit. Do sortimentu jsem zařadil i další typy testerů. Mně osobně tento vyhovuje nejvíc. Asi kvůli tomu velkému displeji. Předtím jsem dlouhé roky používal tester od vývojáře pana Zajíce, se kterým jsem rovněž velmi spokojený.

Kontrola funkce

Od roku 2018 všechny testery, které projdou našima rukama, testujeme změřením obyčejného tranzistoru. Běžně se stává, že dodavatelé i přes naše vytrvalé upozorňování testery nevhodně zabalí, a obdržíme je nejčastěji s poškozenými displeji, případně i jinak nefunkční. Proto se někteří zákazníci diví, že je rozstřižený originální antistatický obal = protože všechny testery zkoušíme, zda jsou funkční. Je to tedy pro jejich dobro 🙂 Pácháme tedy dobro, to je někdy nebezpečné, zvláště při srážce s blbcem.

Kalibrace

Kalibrace slouží k tomu, aby tester měřil s větší přesností malé kapacity a malé odpory do 1 Ω. Přesnost měření malých odporů bude velká jen v těch samých vývodech (pinech objímky), ve kterých proběhla kalibrace, protože i když jsou jiné vývody galvanicky spojeny, vede k nim jiná délka plošného vodiče a tak může být měření zkresleno o nějaké setiny ohmu.

Proces kalibrace je jednoduchý. Před kalibrací si připravte zkratovací propojku se třemi vývody (ze společného bodu vedou tři dráty) a kondenzátor o kapacitě větší než 100 nF.

Nulová propojka se dá nejjednodušeji vyrobit ze tří dlouhých jumperových kolíků. Stačí kolíky spojit velkými kapkami cínu jak je patrné z následujícího obrázku.

Tester - nulová propojka
Tester – nulová propojka

Nulovou propojku zasuňte do objímky mezi vývody 1 – 2 – 3 a stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví nápis Selftest a pod ním začne běhat graf s procenty. Když doběhne do 38%, rozbliká se pod ním nápis: Pls Isolate Probe! To znamená, abyste vyjmuli nulovou propojku z objímky. Když graf dosáhne 82% rozbliká se pod ním jiný nápis, který znamená, abyste vložili kondenzátor do vývodů 1 – 3. Pak doběhne graf do konce a zobrazí se nápis Test End, tím je kalibrace hotová a tester je připraven k měření.

Alternativní napájení

Pro častější použití osobně doporučuji napájení ze dvou sériově zapojených Li-Ion článků, což je také oficiální alternativa od vývojářů. Oproti malé destičkové 9V baterii vám vydrží neskutečně dlouho. K tomu potřebujete tyto komponenty: dvě baterie Li-Pol 18650, dále dvojité pouzdro na 18650 s vypínačembateriový klips pro připojení k testeru. Případně můžete použít i pouzdro na 18650 bez vypínače. Když budete spojovat klips s vývody z pouzdra, musíte to přiletovat obráceně (křížem): černý s červeným a červený s černým. To protože to používáte jako vlastní baterii a ne jako zdroj vedoucí od baterie. Raději si to proměřte voltmetrem. Pokud napájení připojíte obráceně, tak budete pro tester kopat hrobeček.

Krabička

Z oficiálně dodávané krabičky pro ESR-T4 jsem použil jen základnu, ke které jsem přišrouboval tester asi o centimetr vedle. Na zvětšené místo jsem oboustrannou samolepkou nalepil dvojité pouzdro na dva články Li-Ion. Připadalo mi to tak praktičtější z hlediska dobíjení baterií a pokládání SMD součástek na kontaktní plošky.
Na základnu jsem nalepil pěnové čtverečky, aby mi tester nejezdil po stole. Baterie jsem spojil s testerem bílým dvoupinovým konektorem KF2510 (do pájecích bodů pro kablík ke klipsu), aby se to dalo příležitostně rozpojovat. Moji konstrukci dobře dokumentuje následující fotografie.

Tester elektro součástek ESR‑T4 - konstrukce
Tester elektro součástek ESR‑T4 – konstrukce

Tester nefunguje

Když si objednáte tester u nás, můžete si být naprosto jistí, že když ho vybalíte a zapnete, že bude fungovat. Jak je již uvedeno výše, úplně všechny testery, které projdou našima rukama, totiž zkoušíme. Našim zákazníkům prodáváme jen funkční kusy.

Zde jsme připravili výčet typických příčin, když vám tester nejde.

Tester se vůbec nezapne

 • Malá destičková 9V baterie je zřejmě stará a není schopna dodat dostatečný proud. Může se to stát i s nově koupenou, právě vybalenou baterií. Zkuste baterii (mimo tester) zatížit nějakým proudovým odběrem (odpor 470 Ω = necelých 20 mA) a přitom měřte její napětí, které by nemělo poklesnout pod 8,5 V.
 • Neopatrným zacházením se urazil krystal připájený zespodu desky. Oscilátor tak nenaběhne a mikrokontrolér nezačne pracovat = tester nejede.
 • Při pokusech jste použili externí zdroj a omylem přepólovali napájecí svorky. Opačně připojené napětí tester okamžitě zničí.

Tester se zapne, ale neměří součástky

 • Patrně jste součástku vložili do svorek, které jsou označené shodně (například 1-1). Prostudujte si prosíme Podrobný návod výše.
 • Součástka je vadná.
 • Před chvilkou, když ještě tester fungoval, jste zasunuli do objímky nevybitý elektrolytický kondenzátor (nebo jste ho vybili nedostatečně, některé elyty jsou pěkné mršky a po mžikovém zkratování vývodů za chvíli napětí na vývodech kondenzátoru opět stoupne). Náboj na kondenzátoru snadno odprásknul měřicí vstupy (mikrokontroléru) přesto, že má na vstupu šestici ochranných diod, a teď zjišťujete, že tester nic neměří.

Vypadává páčka z objímky

 • Utáhněte šrouby na objímce

Výsledky měření

Osobně jsem podrobil tester zkoušení nejrůznějších součástek. Výsledek mě překvapil.

Připravuji obrazovou dokumentaci, abyste sami viděli jaké výsledky měření dostanete. Zákazníci se mě totiž na potkání ptají, na kolik desetinných míst to měří, zda to zobrazuje i ESR kondenzátorů, …

Odpory

Jako nejnižší hodnotu co jsem doma našel byl měřicí odpor R100 (= 0.10 Ω) od značkového výrobce Isabellenhütte. Musel jsem ho dát do patice skoro kolmo, abych ho vůbec upnul. Škoda že nožky nešly zanořit hlouběji, asi to k hodnotě odporu přičetlo i délku nohou (odpor vývodů).

Nevěřím na zázraky, vylovil jsem další odpor 0.47 Ω

V běžné praxi často potřebuji měřit odpory jednotek ohmů.

Výsledky měření běžných miniaturních odporů.

Neříkejte, že doma nemáte skleněného krasavce s odporem 33M.

K neuvěření viďte. Měřák za necelé čtyři stovky. Už ničím jiným součástky neměřím.

Fotogalerie

K testeru doporučujeme přikoupit krabičku z plexiskla.

Tester ESR‑T4 - krabička
Tester ESR‑T4 – krabička

Začátek měření

připravujeme

Odkazy, dokumentace, schéma

Kliknutím na obrázek se otevře schéma testeru v plné velikosti v novém okně.

Tester elektro součástek ESR-T4 - schéma
Tester elektro součástek ESR-T4 – schéma

Manuály

Videa

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.06 kg