LCD panelový wattmetr a elektroměr

25,00 27,00 

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie:
ID: 36153     Poslední změna:  15.10.2022

Jednoduchý síťový jednofázový elektroměr se čtyřmi měřidly: voltmetr, ampérmetr a přepínatelný wattmetr nebo elektroměr. Ukazuje okamžitou spotřebu.

Charakteristika

Jednofázový elektroměr displejem LCD je napájen z měřeného napětí. Je to elektroměr pro nepřímé měření – proud (max. 100 A) se měří bezkontaktně externí snímací cívkou (naklapne se na vodič). Elektroměr si pamatuje údaj i po odpojení elektrické energie. Rovněž i nastavení. Velký přehledný displej. Elektroměr je koncipován pro vnitřní použití a zabudování do panelu.

 • Bezkontaktní měření proudu snímací cívkou
 • Napájeno z měřeného obvodu
 • Uchování dat (kWh) v paměti i po odpojení napájení
 • Kmitočet napájecí sítě: 45–65 Hz
 • Vlastní spotřeba: zanedbatelná

3fázový elektroměr

Mnoho zákazníků po nás žádá třífázový elektroměr. Ceny takových přístrojů se běžně pohybují od 5 do 8 tis. Kč. Vyplatí se koupit tři tyto samostatné elektroměry než jeden speciální.

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení přesnost
Střídavé napětí 80–260 V~ 80 – 260 ±1%
Střídavý proud 0–100 A~ 0.00 – 99.99 ±1%
Elektrický výkon 0–22 kW 0.0 – 999.9 – 1000 – 9999 W
10.0 – 22.0 kW
*)
Měřič spotřeby
(Elektroměr)
0–9999 kWh
**)
0 – 9999 Wh
10 – 9999 kWh
*)

*) vypočtená hodnota z napětí a proudu (a času)
**) po přetečení čítá znova od nuly

Dodávají se dvě varianty snímacích cívek 100 A:

 • toroid – silový vodič je nutné odpojit a provléci cívkou (jen na předhozí objednávku, kvůli nízkému zájmu nedržíme běžně skladem)
 • naklapávací – silový vodič není nutné odpojovat (přerušovat), cívku stačí jen naklapnout
  max. průměr vodiče 15 mm

Středem snímací cívky může procházet jen a pouze JEDEN vodič (buď fáze nebo nulák).

Snímací cívky 100 A
Snímací cívky 100 A

Funkce tlačítka

Podsvětlení displeje

Krátkým stiskem tlačítka se podsvětlení zapne nebo vypne.

– – – – –

Delším podržením tlačítka se dostanete na jednotlivé funkce – postupně se objeví: SET – CLr – Curr. Při najetí na zobrazenou funkci tlačítko uvolněte.

Reset energie

Touto operací vynulujete informaci o proteklé energii (Wh).
Dlouze podržíte tlačítko až se na displeji vlevo dole objeví text “CLr”. Tlačítko pustíte a znovu do 5 sekund krátkým stiskem potvrdíte reset akumulované hodnoty. Kdybyste tímto krátkým stiskem nic nepotvrdili, údaj se nevymaže a měřidlo se vrátí zpět do normálního stavu.

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák. Snímací cívkou jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), tak jak je patrné z pravé poloviny obrázku.

Schéma zapojení je vyobrazeno na zadní straně měřidla. Kvůli trvanlivosti je vygravírováno laserem do zadního panelu.

LCD panelový wattmetr a elektroměr - schéma
LCD panelový wattmetr a elektroměr – schéma

Rozměry

 • Displej: 51 × 30 mm
 • Otvor v panelu: 86,6 × 46.6 mm
 • Rámeček měřidla: 89,6 × 49,6 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 2,5 mm
 • Vestavná hloubka: 22,5 mm

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Fotogalerie

Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC - rozměry
LCD panelový wattmetr a elektroměr – rozměry

Ďalšie informácie

Snímací cívka

toroid, naklapávací