LED elektroměr na DIN lištu

35,80 

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie: , ,
ID: 37594     Poslední změna:  13.1.2023

Kombinovaný elektroměr na DIN lištu pro měření střídavého napětí a proudu (AC). Měří napětí, proud, výkon a také měří provozní čas a spotřebu energie.

Proud (až do 100 A) se měří bezkontaktně zabudovanou (interní) nebo externí snímací cívkou (v ceně měřidla). V obou případech se vodič jen prostrčí otvorem.

Pro všechny veličiny je červeno-zelený LED displej (tři displeje pod sebou). Vlevo dole je ovládací tlačítko pro přepínání veličin a nulování.

Technické parametry

 • Vstupní napětí: 80–300 V~
 • Snímání proudu: 0,0–99.9 A~
 • Kmitočet sítě: 50–60 Hz
 • Napájení měřidla z měřeného napětí.
 • Spotřeba menší než 1 W.
 • Přesnost ±1 %  ±2 čísla
 • Stupeň krytí: IP20

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení
Střídavé napětí (voltmetr) 40–300 V~ 40.0 – 300.0
Střídavý proud (ampérmetr) 100 A~ 0.00 – 100.0
Výkon (wattmetr) 30 kW 0 – 30000 W
Provozní čas 999.59 h
Účiník 0–1 0.00 – 1.00 PF
Měřič spotřeby energie 99999 kWh 0 – 99999

Další technické údaje

 • Přesnost: ±1 %
 • Četnost měření: 2× za sekundu

Funkce tlačítka

Krátké stisky tlačítka přepínají zobrazení displeje z V + A + W na cos φ + h + kWh. Zobrazované údaje indikují LED diody u příslušných popisů napravo od displeje.

Vynulování (reset) nakumulované hodnoty proteklé energie – nutné podržet tlačítko minimálně 5 sekund. Vypnutí přívodu síťového napětí nezpůsobí ztrátu údaje o proteklé energii.

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák. Otvorem v eletroměru/snímací cívkou jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), ze shora nebo ze zdola, tak jak je patrné z obrázku.

Poznámka: Výrobce neuvádí, zda je nutné dodržovat připojení L nebo N, odvozujeme že je to jedno, na jakém vodiči se bude snímat proud a na jaké svorky se připojí elektroměr.

LED elektroměr na DIN lištu - schéma
LED elektroměr na DIN lištu – schéma

Rozměry

 • Přední panel: 54 × 45 mm
 • Šířka modulu: 3M (54 mm)
 • Otvor pro protažení vodiče:
  zabudovaná cívka v elektroměru: průměr 10 mm
  externí cívka: průměr 15 mm

Voltmetr ampérmetr wattmetr elektroměr na DIN lištu – rozměry

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50, nebo nyní novĕ podle Zákona 250/2021 Sb.

Fotogalerie

Měřidlo na DIN lištu jednofázové
Měřidlo na DIN lištu jednofázové

Ďalšie informácie

Cívka

interní, externí