LED wattmetr na DIN lištu

31,80 

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie: ,
ID: 37590     Poslední změna:  25.12.2022

Kombinovaný voltmetr, ampérmetr a wattmetr na DIN lištu pro měření střídavého napětí a proudu (AC). Měří napětí, proud, výkon a účiník.

Proud (až do 100 A) se měří bezkontaktně zabudovanou (interní) nebo externí snímací cívkou (v ceně měřidla). V obou případech se vodič jen prostrčí otvorem.

Pro všechny veličiny je červený LED displej (tři displeje pod sebou). Vlevo dole je ovládací tlačítko pro přepínání veličin na posledním displeji.

Technické parametry

 • Vstupní napětí: 80–300 V~
 • Snímání proudu: 0,0–99.9 A~
 • Kmitočet sítě: 50–60 Hz
 • Napájení měřidla z měřeného napětí.
 • Spotřeba menší než 1 W.
 • Přesnost ±1 %  ±2 čísla
 • Stupeň krytí: IP20

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení
Střídavé napětí (voltmetr) 80–300 V~ 80.0 – 300.0
Střídavý proud (ampérmetr) 100 A~ 0.00 – 100.0
Výkon (wattmetr) 30 kW 0 – 30000 W
Výkon (wattmetr) 30 kVA 0 – 30000 VA
Účiník 0–1 0.00 – 1.00 PF

Funkce tlačítka

Krátké stisky tlačítka přepínají zobrazení posledního řádku displeje mezi W (watty), VA (volt-ampéry) a cos φ (účiníkem). Zobrazované údaje indikují LED diody u příslušných popisů napravo od displeje.

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák. Otvorem ve wattmetru/snímací cívkou jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), ze shora nebo ze zdola, tak jak je patrné z obrázku.

Poznámka: Výrobce neuvádí, zda je nutné dodržovat připojení L nebo N, odvozujeme že je to jedno, na jakém vodiči se bude snímat proud a na jaké svorky se připojí wattmetr.

LED wattmetr na DIN lištu - schéma
LED wattmetr na DIN lištu – schéma

Rozměry

 • Přední panel: 54 × 45 mm
 • Šířka modulu: 3M (54 mm)
 • Otvor pro protažení vodiče:
  zabudovaná cívka ve wattmetru: průměr 10 mm
  externí cívka: průměr 15 mm

Voltmetr ampérmetr wattmetr na DIN lištu – rozměry

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50, nebo nyní novĕ podle Zákona 250/2021 Sb.

Fotogalerie

LED wattmetr na DIN lištu jednofázový

Měřidlo na DIN lištu jednofázové
Měřidlo na DIN lištu jednofázové

Ďalšie informácie

Cívka

interní, externí