Osciloskop DSO138 mini

38,00 

Skladem

ID: 15609     Poslední změna:  1.7.2022

Levný osciloskop DSO138 mini (= v kompaktním provedení) s barevným TFT displejem a jednoduchou plastovou krabičkou. Originál od čínské firmy JYE Tech (žádný klon).

Krabička v ceně

DSO138 mini je vylepšenou verzí standardního kitu DSO138, zejména v napájení a konstrukčním uspořádání.

Stavebnice obsahuje:

 • Sestavený kit osciloskopu
 • BNC kabel se dvěma krokodýlky (= osciloskopická sonda 1:1)
 • Napájecí kabel USB – USB micro
 • Krabička z plexiskla v rozloženém stavu
 • Barevný anglický návod
 • Český manuál – od 2/2020

Technické parametry

Napájení

 • Napětí: 5 V USB
 • Proud: 120 mA
 • Konektor USB micro

Vertikál

 • Počet kanálů: 1
 • Analogová šířka pásma: 0–200 kHz (ověřeno)
 • Citlivost: 10 mV/Div – 5 V/Div
 • Nepřesnost citlivosti: <5 %
 • Rozlišení: 12 bit
 • Vstupní impedance: 1 MΩ
 • Maximální vstupní napětí: 50 Vpp
 • Vstupní vazba: DC, AC, GND

S ohledem na maximální vstupní napětí 50 V špička-špička (= přibližně 17 V ef), prosíme, předejděte odšlusnutí sestaveného kitu a používejte standardní osciloskopickou sondu 1:10 jak jen to bude možné.

Horizontál

 • Maximální rychlost vzorkování: 1 Msps
 • Časová základna: 10 µs/Div – 500 s/Div
 • Délka záznamu: 1024 bodů

Funkce

 • Vestavěný testovací signál: obdélník 1 kHz/3,3 V
 • Funkce Hold (zmrazení signálu na displeji)
 • Uložení/vyvolání nasnímaného signálu

Konstrukce a firmware

 • Srdcem DSO138 je procesor Cortex-M3 ARM (STM32F103C8)
 • Verze firmware: 113-13810-111

Velikost

 • Displej: 2.4 palce barevný TFT LCD, 320 × 240 pixelů, 262k barev
  TFT LCD displej je schopen zobrazovat průběhy signálu ostře a jasně.
 • Rozměry krabičky: 80 × 90 × 22 mm
 • Hmotnost kitu: 70 g (bez kabelů)

Manuál = český návod

Přepínače

Samostatný přepínač vlevo je určen pro zapínání kitu, pokud máte připojenou baterii Li-Pol do bílého konektoru. Přepínač nemá žádný vliv, napájíte-li kit po USB kabelu.

 • CPL (Coupling = vstupní vazba): DC – AC – GND
 • SEN1 (Sensitive 1 = citlivost hrubě):  10 mV – 0.1 V – 1 V/dílek
 • SEN2 (Sensitive 2 = citlivost jemně):  ×1 – ×2 – ×5

SEN1 přepíná tedy citlivost v krocích ×10. Pokud použijete osciloskopickou sondu 1:10, bude citlivost 10× menší. Tj. 0.1 V – 1 V – 10 V/dílek

Tlačítka

zleva doprava

 • [SEL]  Selection = výběr funkce
 • [–]  mínus = snižování
 • [+]  plus = zvyšování
 • [OK] zmrazení průběhu na displeji (HOLD)

Tlačítkem [SEL] se krokuje v tomto pořadí (sledujte zvýrazněné údaje na displeji):
Časová základna – Trigger – Spouštění – Int/Ext – Bod synchronizace (kurzor vpravo) – Horizontální posuv (kurzor nahoře) – Vertikální posuv (kurzor vlevo)

Kurzory by standardně měly být v polovině.

Časová základna

Údaje znamenají čas na dílek a nastavují se tlačítky [–] nebo [+].
10μs – 20μs – 50μs – 0.1ms – 0.2ms – 0,5ms – 1ms – 2ms – 5ms – 10ms – 20ms – 50ms – 0,1s – 0,2s – 0,5s – 1s – 2s – 5s – 10s – 20s – 50s – 100s – 200s – 500s

Dlouhými časy se dobře monitorují pomaloběžné děje.

Trigger a Spouštění

 • Trigger:  Auto – Normal – Single
 • Spouštění:  zachytávání na náběžnou nebo na sestupnou hranu signálu

Pokud jste nikdy nepracovali s osciloskopem, nechte Trigger nastavený na Auto.

Synchronizace

Bod synchronizace je standardně nastaven na polovinu screenu. To je praktické pro signály se střídavou vstupní vazbou (AC). Když se například napíchnete na testovací obdélníkový signál z desky kitu a přepnete vazbu na DC, může se signál špatně synchronizovat, protože spodní hrana obdélníků bude v jedné přímce s kurzorem. Jakmile kurzorem vyjedete třeba o necelý dílek výš, signál se zachytí a zůstane klidný.

 • Rychlé nastavení kurzoru synchronizace na střed signálu: Tlačítkem [SEL] se přepněte na kurzor synchronizace, vystředění polohy do středu signálu provedete tlačítkem [OK], které podržíte tři sekundy.

Jako indikace synchronizace slouží červená LED, která je z pravé strany pod displejem. Když bliká v rytmu synchronizace, znamená to, že se zachytává správně. Zobrazení průběhu na osciloskopu je klidné a “stojí na místě”.

Horizontální posuv

Na screenu je možné aktuálně zobrazit jen jednu třetinu zobrazitelné délky signálu. Pokud chcete zkoumat delší průběh, je praktické si signál na obrazovce zmrazit tlačítkem [OK] a pak si obrazovku posouvat vlevo a vpravo.

 • Rychlé nastavení středu horizontální pozice:  Tlačítkem [SEL] se přepněte na horizontální posuv, vystředění polohy provedete tlačítkem [OK], které podržíte tři sekundy.

Vertikální posuv

Standardně je kurzor nastaven v polovině screenu. Kurzorem si můžete posunout celý signál nahoru nebo dolu.

Pokud přepnete přepínač CPL (vazba) do polohy GND, vstup se uzemní a na screenu se objeví vodorovná nulová linie.

Multimetr

Mód multimetru znamená, že se na obrazovce objeví ve dvou sloupcích čtyřmístné údaje o signálu. V levém sloupci je měřič frekvence, v pravém voltmetr. Toto zobrazení se zapíná takto:
Tlačítkem [SEL] se nastavte na časovou základnu a na tři sekundy podržte tlačítko [OK]. Údaje zmizí nebo se objeví.

Význam:

 • Freq – kmitočet
 • Cycl – délka periody
 • PW – délka pulzu
 • Duty – střída
 • Vmax – napětí maximální hodnota
 • Vmin – napětí minimální hodnota
 • Vavr – napětí průměrná hodnota
 • Vpp – napětí špičková hodnota (mezi špičkami)
 • Vrms – napětí efektivní hodnota

Pokud nemáte s osciloskopem zkušenosti, napíchněte se na definovaný testovací signál 1 kHz/3.3 V, abyste správně pochopili co vám multimetr vlastně ukazuje.

Další užitečné funkce

 • Zmrazení signálu – Signál na obrazovce zmrazíte (HOLD) tlačítkem [OK]. Máte-li zapnutý multimetr, zmrazí se i ten. Opětovným stiskem to zase odmrazíte.
 • Paměť – Pro uložení do paměti musíte použít kombinaci tlačítek [SEL] a [+], pro vyvolání z paměti [SEL] a [–].
 • Reset (vyvolání výchozího nastavení celého osciloskopu) – Na tři sekundy podržte společně tlačítka [–] a [+].
 • Amplituda testovacího signálu – Na desce kitu je k dispozici testovací signál 1 kHz, s amplitudou 3,3 V (standardně) nebo 0,14 V (volitelně). Přepínání mezi nimi: tlačítkem [SEL] se přepněte na Spouštění (náběžná/sestupná hrana) a tři sekundy podržte tlačítko [OK]. Podle velikosti testovacího signálu se v horním řádku displeje změní symbol obdélníkového průběhu (velký/malý).

Možné problémy – testovací režim

Ještě než budete volat nebo psát, že vám osciloskop nejde, vyzkoušejte jednoduchý test. K osciloskopu jste v sadě dostali BNC kabel s krokodýlky. Zapojte kabel do BNC konektoru a červeným krokodýlkem se chyťte testovacího bodu 1 kHz/3.3 V nacházejícího se vpravo nahoře. Proveďte reset, ale ne tlačítkem [RESET], ale funkcí – viz výše Další užitečné funkce. Poté by se uprostřed obrazovky měl objevit obdélníkový signál s výškou něco málo přes 3 dílky (1 dílek = 1 V), máte-li přepínače nastavené následujícím způsobem:

Nastavení přepínačů (vazba a citlivost)

 • CPL – AC (uprostřed)
 • SEN1 – 1V (vpravo)
 • SEN2 – X1 (vlevo)

Nastavení časové základny – nápisy na obrazovce

 • Nahoře: Running
 • Dole (zleva doprava): 1V AC 1ms AUTO

Aby testovací obdélníkový signál byl dobře rozeznatelný, měla by časová základna být nastavena od 0.1 do 1 ms.

Praktické info

To i mojí manželce se líbil, jen poznamenala: “Škoda, že nedělají taky tak hezký kabelky.” 🙂

Všechny potřebné soubory jsou dostupné dole na domovské stránce osciloskopu vývojářské firmy (v odkazech níže). Ale řekl bych, že ani nejsou potřeba. Zde na stránce jsem vytvořil dobře pochopitelný základní uživatelský manuál. Pro hlubší studium dostáváte ke kitu osciloskopu barevně vytištěný originální manuál (v angličtině).

Sestavení krabičky z plexiskla (součástí dodávky) je jednoduché. K dispozici je také manuál, ale dle mého názoru není potřeba. Je jen jediná věc, nad kterou jsem chvilku přemýšlel: do které drážky na bílém sloupku vložit desku. Na každém sloupku jsou tři drážky, jedna samostatně a dvě u sebe. Desku dáte do té samostatné.

Pokud nebude nutné, do kitu nezasahujte. Bude-li potřeba kompenzovat signál kapacitním trimrem, využijte trimr u BNC konektoru na standardní osciloskopické sondě.

Nákupem od nás máte jistotu, že získáte originální a vyzkoušený osciloskop. Máme přímé dodávky od firmy JYE Tech, která je vyvinula.

Upozornění a záruka

Standardní záruka se vztahuje na kit s firmwarem, tak jak celek dostáváte funkční od nás. Vlastními zásahy do kitu osciloskopu nebo aktualizací firmware přicházíte o záruku.

Prosíme, neupgradujte firmware. Toto je finální verze modulu a funguje tak jak má. Pokusem o upgrade můžete zablokovat procesor a tím zcela znefunkčnit osciloskop.

Fotogalerie

Moje vlastní fotografie před a po sestavení.

Osciloskop DSO138 mini - díly
Osciloskop DSO138 mini – díly

Je to krasavec.

Osciloskop DSO138 mini - sestavený komplet
Osciloskop DSO138 mini – sestavený komplet

Odkazy

EN

CZ – pro velkou variantu (ne Mini)

 • Robodoupě – recenze (Michal Černý)
 • Časopis PE AR 4/2016, str. 19–20 – recenze (Michal Černý)

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.17 kg