Síťový wattmetr a elektroměr

23,00 25,00 

Zrušiť výber
Wishlist
Katalógové číslo: - Kategórie:
ID: 35777     Poslední změna:  15.10.2022
Další kusy již na cestě

Zase brzy bude skladem (pro velký zájem dočasně vyprodáno) - prosíme vydržte.


Síťový jednofázový elektroměr se čtyřmi měřidly: voltmetr, ampérmetr a přepínatelný wattmetr nebo elektroměr. Ukazuje okamžitou spotřebu. Nastavitelný alarm.

Charakteristika

Jednofázový multifunkční elektroměr s displejem LCD je napájen z měřeného napětí. Je to elektroměr pro nepřímé měření – proud (max. 100 A) se měří bezkontaktně externí snímací cívkou (naklapne se na vodič). Elektroměr si pamatuje údaj i po odpojení elektrické energie. Rovněž i nastavení. Velký přehledný displej. Elektroměr je koncipován pro vnitřní použití a zabudování do panelu.

 • Bezkontaktní měření proudu snímací cívkou
 • Napájeno z měřeného obvodu
 • Uchování dat (kWh) v paměti i po odpojení napájení
 • Kmitočet napájecí sítě: 45–65 Hz
 • Vlastní spotřeba: zanedbatelná

3fázový elektroměr

Mnoho zákazníků po nás žádá třífázový elektroměr. Ceny takových přístrojů se běžně pohybují od 5 do 8 tis. Kč. Vyplatí se koupit tři tyto samostatné elektroměry než jeden speciální.

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení přesnost
Střídavé napětí 80–260 V~ 80 – 260 ±1%
Střídavý proud 0–100 A~ 0.00 – 99.99 ±1%
Elektrický výkon 0–22 kW 0.0 – 999.9 – 1000 – 9999 W
10.0 – 22.0 kW
*)
Měřič spotřeby
(Elektroměr)
0–9999 kWh
**)
0 – 9999 Wh
10 – 9999 kWh
*)

*) vypočtená hodnota z napětí a proudu (a času)
**) po přetečení čítá znova od nuly

Dodávají se dvě varianty snímacích cívek 100 A:

 • toroid – silový vodič je nutné odpojit a provléci cívkou (jen na předhozí objednávku, kvůli nízkému zájmu nedržíme běžně skladem)
 • naklapávací – silový vodič není nutné odpojovat (přerušovat), cívku stačí jen naklapnout
  max. průměr vodiče 15 mm

Středem snímací cívky může procházet jen a pouze JEDEN vodič (buď fáze nebo nulák).

Snímací cívky 100 A
Snímací cívky 100 A

Funkce tlačítek

Symbol klíče

Krátkým stiskem se přepíná v provozním stavu třetí řádek displeje. Zobrazení je buď W/kW (waty/kilowatty) nebo Wh/kWh (watthodiny/kilowatthodiny).

Dlouhým stiskem (delším než 3 sekundy) se dostanete na možnost vynulování údaje o spotřebě (reset). Údaj o spotřebě se rozbliká, vynulování potvrdíte krátkým stiskem stejného tlačítka a měřidlo se vrátí do provozního stavu. Když údaj nebudete chtít vynulovat, stisknete místo tlačítka “klíč” tlačítko “žárovka” a měřidlo se vrátí do provozního stavu bez vymazání údaje o spotřebě. Stejně tak když 10 sekund nic neprovedete, měřidlo se opět vrátí do provozního stavu.

Symbol žárovky

Krátkým stiskem se zapíná nebo vypíná podsvětlení displeje. Nastavení se ukládá do paměti, takže i po výpadku napájení zůstane ve stejném stavu.

Dlouhým stiskem (delším než 3 sekundy) se dostanete na nastavení optického alarmu. Výchozí (a zároveň maximální) hodnota je 25.0 kW. Stiskem tlačítka “klíč” můžete měnit hodnotu. Stiskem tlačítka “žárovka” překlikáváte mezi různými místy údaje. Nastavení uložíte dlouhým stiskem tlačítka “žárovka” (déle než 3 sekundy) nebo pokud nic neuděláte déle než 10 sekund. Měřidlo se pak opět vrátí do provozního stavu.

Prosté vypnutí přívodu síťového napětí nezpůsobí ztrátu nastavení ani údaje o proteklé energii (vynulování údaje na elektroměru).

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák. Snímací cívkou jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), tak jak je patrné z obrázku.

Schéma zapojení je vyobrazeno na zadní straně měřidla. Kvůli trvanlivosti je vygravírováno laserem do zadního panelu.

Síťový wattmetr a elektroměr - schéma
Síťový wattmetr a elektroměr – schéma

Elektroměr – zapojení / přiravujeme

Rozměry

 • Otvor v panelu: 62,5 × 52,5 mm
 • Rámeček měřidla: 67 × 58 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 2 mm
 • Vestavná hloubka: 22,5 mm
 • Aktivní plocha displeje: 35 × 36 mm
Síťový wattmetr a elektroměr - rozměry
Síťový wattmetr a elektroměr – rozměry

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Fotogalerie

Elektroměr pro FVE
Elektroměr pro FVE
Elektroměr pro fotovoltaiku
Elektroměr pro fotovoltaiku

Ďalšie informácie

Snímací cívka

toroid, naklapávací